Workshops

In Company

Met een kleine groep bij elkaar in een comfortabele sfeer om kennis over verslaglegging te updaten. Daarvoor is een workshop ideaal. Het is een intensieve en ontspannende activiteit om samen met collega’s aan deel te nemen in je eigen vertrouwde omgeving.

Online

Het probleem bij een nieuwe medewerker is vaak het niet bekend zijn met de geldende normen binnen de praktijk voor verslaglegging. Bovendien hebben collega’s geen tijd om iemand in te werken.

Op Verzoek

In andere settings zijn ook workshops te organiseren. Beheers Je Audit is flexibel en denkt graag mee om een mooie en zinvolle activiteit te organiseren.

Welke soorten workshops?

Als we over workshops of clinics spreken, dan hebben wij het over klein aantal personen die met elkaar actief de kennis vergroot over een onderwerp. Dit wordt zowel online als offline aangeboden. Online workshops besparen tijd, geld en zijn terug te kijken.

In Company

  • Maatwerk.
  • Relevant voor doelgroep.
  • Thuiswedstrijd.
  • Werk samen als team.

Online

Deze vorm van workshop is het beste te omschrijven als een mini-webinar. Alle voordelen van een webinar, maar dan kleinschalig. Zo heeft iedere deelnemer meer inbreng en krijgt meer gerichte aandacht.