Begeleiding

Bij Audits

Tijds- en kostenefficiënt de audit behalen is de focus. De administratielasten tot het minimum beperken, waardoor tijd wordt gewonnen en de focus komt te liggen op de inhoud. Meer vakinhoudelijk bezig zijn gaat samen met werkplezier.

w

Bij Nieuw Personeel

Het probleem bij een nieuwe medewerker is vaak het niet bekend zijn met de geldende normen binnen de praktijk voor verslaglegging. Bovendien hebben collega’s geen tijd om iemand in te werken.

Bij Bestaand Personeel

Sommige fysiotherapeuten moeite om aan verslaglegging te doen. Een heldere, kort en bondige structuur geven kan een oplossing zijn. Dit geldt ook bij tevéél verslaglegging!

Bij Crisismanagement

Een beheersaudit komt altijd ongelegen en er is te weinig tijd om de boel op orde te krijgen. Wij hebben de ervaring en het stappenplan klaar liggen om ook deze audit te behalen!

Welke soorten begeleiding?

Als we over begeleiding spreken, dan hebben wij het over individuele of groepsbegeleiding (tot zo’n 4 personen). De individuele begeleiding is verreweg het populairst, omdat het best kan worden ingespeeld op de persoonlijke behoefte. Beide vormen van begeleiding zijn ook online mogelijk. Online coaching bespaart reistijd, kosten en is flexibeler inzetbaar.

Individuele Begeleleiding

Toegegeven, 1 op 1 coaching kan soms net een beetje intensiever zijn. De persoonlijke verbeterpunten worden aangepakt, zodat het uiteindelijk een koud kunstje is om een dossier auditproof in te vullen. Het wordt zowel online als offline aangeboden.

Groepsbegeleiding

Met een aantal collega’s samen een begeleidingstraject doorlopen kan motiverend werken. Elkaar een steuntje in de rug geven als het even wat minder gaat, of een klopje op de schouder als het eerste dossier dan eindelijk conform is. Ook de groepscoaching wordt zowel online als offline aangeboden.