EffectiviteitsTraject Fysiotherapie

Wat is het het EffectiviteitsTraject Precies?

 

plan do act check cyclus bij begeleidingHet traject bestrijkt, net zoals een plus audit, een periode van twee jaar. De basis is een effectiviteitsaudit, vervolgens vinden twee effectiviteitsscans plaats en daarna een opvolgings-effectiviteitsaudit. De audits zijn bindend, net zoals alle andere audits in fysio land. Voorafgaand aan een audit, dient een motivational paper te worden ingevuld.

De scans zijn niet-bindend, dus bedoeld als begeleiding en hulp in het verbeteren van de kwaliteit. Het is uiteraard wel handig, dat de aanbevelingen naar aanleiding van een scan ter harte worden genomen en er actief mee aan de slag gegaan wordt. Is dit niet het geval, is de kans iets groter dat de praktijk nat gaat tijdens de audit. Voorafgaand aan een scan worden door de praktijk een vragenlijst ingevuld.
Door het implementeren van de scans, wordt er in tegenstelling tot een beheers- of plusaudit, een verbetercyclus ingezet. Met andere woorden, het is minder een momentopname. Dus het oppoetsen van dossiers voor een audit wordt hiermee iets moeilijker!

Welke praktijken kunnen meedoen?

twee keer plus audit doorstaanHet aantal praktijken dat in aanmerking komt voor het EffectiviteitsTraject fysiotherapie is vrij beperkt. De voorwaarde is om minimaal 2 opeenvolgende keren de plus-audit met een positieve uitslag te hebben doorlopen. Een plus-praktijk heeft dus een keuze om plus te blijven of deel te nemen aan dit traject.

Waarom weer een andere audit?

nog een audit

Zorgverzekeraars erkennen dat plus-praktijken die reeds vier jaar achter elkaar hebben aangetoond de boel goed op orde te hebben, dit buitengewoon goede partners zijn. Samengevat betekent dit minder administratie en meer tijd voor inhoud met wederzijds respect, gebaseerd op vier peilers.

samenwerking fysiotherapie en zorgverzekeraar

1. De basis is vertrouwen

Door intensiever samen te werken met praktijken, willen de deelnemende zorgverzekeraars een betere vertrouwensband ontwikkelen. Dit moet leiden tot nieuwe producten, waar beide partijen en de consument baat bij hebben. De plus status toont aan dat betrokken praktijken staan voor kwaliteit en innovatie.

2. Meer tijd voor de patiënt

Door de criteria van de fysiotherapeutische verslaglegging te verminderen van 20 naar 7, wordt in ieder geval al tegemoet gekomen aan de wens van fysiotherapeuten om de administratiedruk te verminderen. Hierdoor komt er meer tijd vrij voor andere zaken, die op zijn minst zo belangrijk zijn.

3. Focus op inhoud

Vakinhoudelijk kan er het een en ander binnen de fysiotherapie nog worden geoptimaliseerd en geprotocolleerd. Er zijn grote verschillen bij verschillende indicaties, gelet op behandelresultaten. Door in gesprek te gaan en van elkaar te leren, kan fysiotherapeutische zorg effectiever worden ingezet.

4. Transparantie in uitkomstmaten

Het uniform registreren van input en output geeft veel bruikbare data om misschien tot andere inzichten te komen. Beslissingen op basis van feiten zijn nu eenmaal logischer dan beslissingen op basis van niet getoetste veronderstellingen.

Meer info nodig?

De stichting kwaliteitsmonitoring zorg (SKMZ) is in het leven geroepen om alle auditmodellen te beheren, te ontwikkelen en beschikbaar te stellen. Via hun site kan alle informatie met betrekking tot het traject worden gedownload.

Ook de drie audit bureaus, HCA, KIWA en QSN kunnen worden geraadpleegd, bijvoorbeeld om een offerte op te vragen.

Hier zijn de links naar de drie bureaus en de stichting:

MEER INFO?

Vraag naar een gratis consult.

MEER INFO?

Vraag naar een gratis consult.