Dossier Check

Bij Audits

Een check om te bepalen waar de verbeterpunten liggen is de basis. Vanuit hier kunnen herhaaldelijk dossier checks worden uitgevoerd om de progressie  te monitoren en knelpunten te analyseren.

~

Bij Kwaliteitsmanagement

Om de kwaliteit te handhaven van verslaglegging zijn dossier checks een effectief middel. Iedereen krijgt telkens weer een reminder om te voldoen aan de norm.

Bij Personeel

Niet iedereen is even goed in dossiervorming. Begeleiding plus regelmatig uitvoeren van checks bij deze groep fysio’s kan een oplossing zijn om sturing te geven.

Welke soorten Checks?

Als we over dossier checks spreken, dan hebben wij het over live checks of checks met rapportage. De live checks zijn het effectiefst bij aanvang van een traject van bijvoorbeeld een beheersaudit, omdat zo direct in het dossier zelf oplossingen kunnen worden aangedragen. De checks met rapportage zijn vooral inzetbaar wanneer de basis duidelijk is. Beide vormen van dossier checks zijn ook online mogelijk.

Live Checks

Uit ervaring blijkt dat samen een dossier controleren heel erg nuttig kan zijn. Dit geldt zeker bij aanvang, wanneer de eerste vijf dossiers conform zouden zijn ingevuld. Confrontatie met knelpunten en direct oplossingsgericht handelen zorgt voor minder recidieven in structurele fouten. Dit bespaart een hoop tijd en frustratie in de toekomst.

Checks met Rapportage

Na verloop van tijd zijn de grootste probleempunten opgelost. De software is bekend, de criteria zijn bekend en de dossiers zijn over het algemeen conform. Als extra steun en motivatie kan geregeld een aantal dossiers worden gecheckt op afstand. Een specifieke rapportage over de verslaglegging is dan voldoende om te weten waar nog verbeterpunten liggen. Ook handig om progressie aan te tonen bij functioneringsgesprekken.